Profile

Họa sĩ Sơn Trúc
(Nguyễn Thị Sơn Trúc)
 • Sinh năm 1944 tại Hải Phòng
 • Tốt nghiệp khoa hội họa hệ chính quy khóa 13 (1969 - 1974) trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
 • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
 • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
 • 1987 - 1988: Nghiên cứu mỹ thuật tại Paris (Pháp)
 • 6/1988: Triển lãm cá nhân tại Chatelet, Paris I (Pháp)
 • 8/1988: Triển lãm cá nhân tại Paris V (Pháp)
 • 11/1991: Triển lãm cá nhân tại Hà Nội
 • 9/1993: Triển lãm cá nhân tại Paris V (Pháp)
 • 2001: Triển lãm tranh sơn mài "Một thời kỳ mới" tại Hoa Kỳ
 • Có tranh được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật khác và các bộ sưu tập trong và ngoài nước.
  Địa chỉ: 49 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Email: sontrucst@gmail.com
  Tel: (031) 3641 837,  0169 4106 426

  Lacquer Painting

  Sơn Trúc - Chùa Thầy (II) - Sơn mài (120cm x 90cm)


  Sơn Trúc - Hạ Long - Sơn mài - 2008


  Sơn Trúc - Hạ Long - Sơn mài (120cm x 90cm) - 2006


  Sơn Trúc - Chùa Thầy (I) - Sơn mài (120cm x 90cm) - 2005


  Sơn Trúc - Tuổi tr - Sơn mài (160cm x 80cm) - 2006


  Sơn Trúc - Vòng đời - Sơn mài (180cm x 80cm) - 1992


    Sơn Trúc - Trung thu (I) - Sơn mài (90cm x 120cm) -1988


   Sơn Trúc - Góc phố Hà Nội - Sơn mài (70cm x 50cm) -1983


   Sơn Trúc - Trẻ em chơi trăng - Sơn mài (100cm x 80cm) 1989 - 1991


   Sơn Trúc - Trung thu II (Đầu sư tử) - Sơn mài (70cm x 50cm) -1989


   Sơn Trúc - Trung thu II (Đầu sư tử) - Sơn mài (120cm x 90cm) -1990


  Sơn Trúc - Vũ trụ - Sơn mài (120cm x 90cm) - 1989


  Sơn Trúc - Thiếu n- Sơn mài (70cm x 110cm) 1984 - 1989


  Sơn Trúc - Đêm Trà Bồng - Sơn mài (100cm x 80cm) 1980 - 1986


   Sơn Trúc - Cô gái và hoa sen - Sơn mài (120cm x 60cm) - 1984


  Sơn Trúc - Thăng Long - Hà Nội - Sơn mài (120cm x 90cm) -1994


   Sơn Trúc - Hồ gươm - Sơn mài (120cm x 90cm) 1980 - 1985


  Sơn Trúc - Hai thiếu nữ trong vườn - Sơn mài (110cm x 70cm) - 1981


  Sơn Trúc - Sắc màu  đêm trung thu - Sơn mài - 1989


  Sơn Trúc - Cánh diều - Sơn mài - 1989


  Sơn Trúc - Cây tre - Sơn mài - 1989